Τ. Θεοδωρικάκος: Δεν μπορoύμε να δεχτούμε απεριόριστο αριθμό μεταναστών

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί απεριόριστο αριθμό μεταναστών και προσφύγων» υπογράμμισε σήμερα ο Τάκης.