Μεταφορά δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων της «Όλυμπος Συν. Π.Ε.» στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει τη μεταφορά των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν.