Θεοδωρίδου: H τρίτη δόση να χορηγηθεί 6 ως 8 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

Καλή σχολική χρονιά με συνεχή δια ζώσης διδασκαλία, ευχήθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Θεοδωρίδου: Ποιοι ασθενείς έχουν προτεραιότητα για εμβολιασμό

Τα κριτήρια προτεραιοποίησης για τον εμβολιασμό είναι συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες σύμφωνα με την.