Σε συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικές εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας προχωρά η Lockheed Martin

Σε συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικές εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας προχώρησε η Lockheed Martin για την.