Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Ανακοίνωση για τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων τη Δευτέρα

Σε συνέχεια και της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών (αριθμός Πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΠ/Φ/69/οικ 1866/5.2.2023 για τη λειτουργία.