Σ.Κωνσταντινίδης: Η Β. Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην καινοτόμο ανάπτυξη

Το ΥΜΑΘ επιδιώκει την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την ανάδειξη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.