Έως τα τέλη του 2021 η σύνδεση Στ. Ελλάδας – Δ. Θεσσαλίας, με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επένδυση ύψους 255 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για.