Επένδυση 46,1 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μονάδας παραγωγής χαρτιού στη Βοιωτία

Επένδυση ύψους 46,1 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μονάδας παραγωγής χαρτιού στη Βοιωτία εγκρίθηκε σήμερα.