Ανάγκη για παιδίατρους στην Kατάληψη Στέγης Προσφύγων στη Νοταρά

Στην Κατάληψη Στέγης Προσφύγων Νοταρά 26 διαμένουν περίπου 100 άνθρωποι. Οι περισσότεροι φιλοξενούνται από μία.