ΥΠΕΞ-ΑΑΔΕ: Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα από το Ην. Βασίλειο

Στα εμπορεύματα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021 δεν επιβάλλονται δασμοί, παρά μόνο.