Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Να άρουμε τους όρους των διακρίσεων και του αντιτσιγγανισμού

Δήλωση του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για την Παγκόσμια.