Ζημιές για την General Electric στο β΄ τρίμηνο λόγω Boeing

Σε ζημιές επέστρεψε η General Electric στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η αναδιάρθρωση της.