Ελλάδα 2.0:  Η «γέφυρα» 2,4 δισ. ευρώ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε 800 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα «γεφυρώσει» το σήμερα με τη μετά.

Έως τις 31 Μαρτίου για ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα»- Παρατείνεται ο πτωχευτικός

Την παράταση κατά τρεις μήνες, και έως τις 31 Μαρτίου 2021, για την επίτευξη ρύθμισης.

Μηνιαία παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ παρατείνει για ένα μήνα η κυβέρνηση, έως και.