Γ. Περιστέρης: Οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια διασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενέργειας

Οι επενδύσεις στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας διασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενέργειας, σύμφωνα με παρέμβασή.