Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας: Έξι απαντήσεις σε δημοσιεύματα για το διαγωνισμό των self tests

Απαντήσεις σε δημοσιεύματα και ερωτήματα που προέκυψαν για την διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια.