Εβροφάρμα: Ο Χρήστος Μ. Καραβασίλης νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Εβροφάρμα: Ενοποιημένα κέρδη €157 χιλ. το 2019

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα.

Εβροφάρμα: Χορηγία €12.000 και ιατρικός εξοπλισμός σε δυο νοσοκομεία

Ο όμιλος Εβροφάρμα, συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας. Την στιγμή που.

Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους.

Εβροφάρμα: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη το 2018

Με αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα αλλά και για τον Όμιλο έκλεισε η.