Ετήσια άδεια: Οι αλλαγές λόγω πανδημίας

Βροχή» ερωτημάτων και καταγγελιών δέχεται η Γενική Συνομοσποδνία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)για το τι ισχύει σχετικά.

Ετήσια άδεια: Τι ισχύει σε περίπτωση αναστολής σύμβασης

Ειδικό καθεστώς μπαίνει σε εφαρμογή φέτος για τις ετήσιες άδειες σε όσες περιπτώσεις ισχύουν αναστολές.