Έκθεση για την Μικρασιατική Καταστροφή στο Επιγραφικό Μουσείο

Τι σημαίνει για καθέναν από εμάς, σήμερα, η Μικρασιατική καταστροφή; Πώς προσεγγίζει καθένας μας τις.