Συζητήσεις για επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναπιάσει το νήμα των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία από.