ΠτΔ: Μόνο μια ισχυρή Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να εξουδετερώσει τα μορφώματα λαϊκισμού και νεοναζισμού

Μόνον η οριστική Ευρωπαϊκή Ενοποίηση μπορεί να διασφαλίσει την απαραίτητη θεσμική και πολιτική συνοχή του.