Μνημόνιο συνεργασίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με το Δήμο Αθηναίων

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Αθηναίων και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Το.