Γερμανία: Ανάκτηση ελευθεριών για τους εμβολιασμένους

Την Κυριακή αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε όλη την Γερμανία οι κανονισμοί, οι οποίοι.