Ε. Σκούφα: Το προσφυγικό και μεταναστευτικό δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης

«Το μεταναστευτικό – προσφυγικό είναι ένα από τα καυτά ζητήματα όχι μόνο της Ελλάδας ως.