Σαλαμίνα: Διαλυτήριο πλοίων στον αρχαιολογικό χώρο, μέχρι το 2052

Με τη συνέχιση της λειτουργίας ενός διαλυτηρίου πλοίων, που είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά την.