Έρευνα: Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος έκθεσης στον κορωνοϊό στα αεροπλάνα

Ο κίνδυνος έκθεσης στον κορωνοϊό είναι πολύ χαμηλός στις πτήσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας.