Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Axon Συμμετοχών

Η ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της.