ΕΟΦ: Αποσύρεται από την αγορά αποστειρωμένη σύριγγα

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας 18069 με ημερομηνία λήξης 10/2023, του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Αποστειρωμένη.