Αυτές είναι οι απολαβές ενός ευρωβουλευτή…

Μπορεί η ιδιότητα του ευρωβουλευτή να είναι αρκετά απαιτητική ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν.