Σ. Λιβανός: Να γίνει το αγροτικό επάγγελμα διέξοδος ζωής για τους νέους

Στόχος μας είναι να γίνει το αγροτικό επάγγελμα διέξοδος ζωής για τους νέους, για αυτό.