Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μέτρα τα οποία θα αυξήσουν το αγροτικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, μέσω και της μείωσης του.