Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Α.Θ.Ε: Ολικός αποκλεισμός στο ρεύμα προς Λαμία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών θα λάβουν χώρα στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, όπως.