Οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης απέσπασαν περισσότερα από 42.000$ σύμφωνα με τους Times

Περισσότερα από 42.000 δολάρια φέρεται ότι συγκέντρωσαν από τους χρήστες, οι δράστες της πρόσφατης παγκόσμιας.