Τη μεταφορά 300 θέσεων εργασίας εκτός Βρετανίας εξετάζει η Morgan Stanley

Η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley ίσως να μεταφέρει αρχικά 300 εργαζομένους από τη Βρετανία ύστερα.