Δικαστήριο της ΕΕ: Καταδίκη για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι η Ελλάδα, παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα τις.