Ένας “Χάτσικο” στο Μάτι…

Δημοσιογράφος, κάτοικος της περιοχής, διηγήθηκε μια ιστορία που διαδραματίστηκε σε πολύ κοντινό σπίτι από το.