Μια αυτοψία της φονικής πυρκαγιάς σε βίντεο

Τις συνθήκες της φονικής πυρκαγιάς με τους ισχυρότατους ανέμους χωρίς προηγούμενο, τις επαναλαμβανόμενες μάντρες από.