Επιφυλάξεις Φίλη για τους χειρισμούς Κουρουμπλή

Αποστάσεις από τους χειρισμούς Κουρουμπλή για τη ρύπανση στον Σαρωνικό εξακολουθεί να κρατάει ο Νίκος.