Τουριστικό ημερόπλοιο παρουσίασε βλάβη ανοιχτά της Σαλαμίνας

Τουριστικό ημερόπλοιο παρουσίασε βλάβη ενώ έπλεε ανοικτά της Σαλαμίνας. Οι 15 επιβάτες του τουριστικού ημερόπλοιου.