Τιτάν: Στο 6,22% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC

H FMR LLC, με τις από 1/7/2019 και 2/7/2019 δηλώσεις της, γνωστοποίησε ότι κατά το.

Τιτάν: Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τιτάν   ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουνίου 2019 επανεξέλεξε το ίδιο 15μελές.

Σταθερή παραμένει η στρατηγική στόχευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International, με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου.

Αυξημένα κατά 26% τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2018

Σε 1.490,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν το 2018, σημειώνοντας.

Τιτάν: Εκδίδει ομόλογα ύψους 50 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού 50.000.000 ευρώ με τους ίδιους όρους που ισχύουν.