Μία στις τρεις νέες εταιρείες στην Ελλάδα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες

Περιορισμένη, αλλά σε καμία περίπτωση αμελητέα, χρήση των νέων και των εντελώς νέων τεχνολογιών κάνουν.