Μ. Akinci: Απειλεί για συμφωνία τώρα

Αν δεν υπάρξει τώρα συμφωνία για ομοσπονδιακή λύση, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν «δύο ίσα κράτη.