Σ. Φάμελλος: Η Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθεί στη πολιτική της Ευρώπης

Ο αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε νωρίτερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη.

Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ

“Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS“, δήλωσε νωρίτερα ο Αν..