Αλλαγές στα διόδια της Εγνατίας Οδού πριν την ιδιωτικοποίηση

Περίπου 2 μήνες πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου σε.