Θ. Σκυλακάκης: Υπάρχει δυνατότητα για ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από το 2,8% του ΑΕΠ

Το ενδεχόμενο για ανάπτυξη μεγαλύτερη από το 2,8% το 2020 αν κερδίσουμε το στοίχημα της.

ΣΕΒ: Η ελληνική οικονομία  πρέπει να τρέξει με ρυθμό τουλάχιστον 4%

Με ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 4% πρέπει να τρέξει η ελληνική οικονομία, προκειμένου να γίνει εφικτή.