Σε πτώση η ελληνική αγορά προϊόντων τεχνολογίας

Η τάση στην ελληνική αγορά τεχνολογικών προϊόντων για το 2017 παραμένει πτωτική , αφού οι.