ΟΟΣΑ:Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ,η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων Συγκεκριμένα,το ποσοστό.