Μεγάλος αριθμός ξένων παρατηρητών στην Τουρκία

Περίπου 415 παρατηρητές από οκτώ διεθνείς οργανισμούς έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθήσουν τις προεδρικές και.