Οι τιμές των απαιτούμενων παραβόλων για να πετάξετε drones, στην Ελλάδα

Οι Γεώργιος Χουλιαράκης και Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψαν ΦΕΚ το οποίο ρυθμίζεις τις τιμές των παραβόλων.

Έως και τις 31 Αυγούστου χωρίς παράβολα τα ένδικα μέσα στα δικαστήρια

Λόγω της διατήρησης περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων,χωρίς παράβολα, δικαστικά ένσημα, γραμμάτια.