Στ. Πέτσας: Είμαστε στον πάτο, χρειάζεται φιλελεύθερη επανάσταση

“Είμαστε στον πάτο, δεν μπορούμε νε ξεφύγουμε αν δεν κάνουμε κάτι δραματικά διαφορετικό, χρειάζεται φιλελεύθερη.