Στο 4,875% η απόδοση του ομολόγου τις πρώτες ώρες ανοίγματος των προσφορών

Στο 4,875% διαμορφώνεται η απόδοση του νέου πενταετούς ομολόγου κατά τις πρώτες ώρες μετά το.